Monthly Archives: Temmuz 2011

Necâtî Hay..!

Standard

Kapına secde ederken anarım cenneti ben
Unutulmuşları zira getirir kalbe namaz
(Necâtî)

Nice hayat umayım ben ol serv-kâmetsiz
Ölü dirildiğin görmedim kıyâmetsiz
(Necâtî)

Yâr hüsnün zikr ederken cenneti anmaz gönül
Söylemez dünya sözün şol kimse kim kur’ân okur
..
Bî-nikâb olma habîbim görmesin yüzün rakîb
mushaf açık olıcak derler anı şeytan okur
(Necâtî)

Yüzünü göstermesin ağyâre zülfün key sakın
Mâr olan şeytana cennet kapısın derhal açar
(Necâtî)

İşbu beyitteki mana, teşbih ve telmih, Necâtî’nin fikir inceliğini ortaya koymada seçilebilecek en iyi beyitlerdendi. Divan şiirinde zülfün yılana benzetilmesi çokça rastlanır bir durum, ama Adem ile Hava kıssasına dayandırılan bu beyitteki teşbih çok başka, çok ince bana göre.
Adem ile Havvayı kandırmak üzere, cennetten kovulmuş olan İblis-i mel’unun cennete girişi, bir zamanlar cennetin kapıcılığını yapan yılan tarafından sağlanmıştı, ve bunun üzerine dört ayağı üzerinde yürüyen ve güzel bir surete sahip olan yılan, ayakları kesilerek sürüngen haline getirilmişti.

Bu beyite bakınca da hangi bir inceliğe değinsem bilmiyorum, sevgilinin cemalini türlü güzelliklere benzetmekte mahir olan Necâti bu defa onu cennete benzetiyor, rakîbi şeytana ve sevgilinin siyah saçlarınıysa yılana..İşte sonuç:

Aman hazer et, et ki saçların göstermesin cennet yüzünü mel’un rakibe…Zira yılan olan, şeytana cennet kapısını heman açar sevgilim…

Ey Gönlümün Umudu Nerdesin..?

Standard

Salar Aghili-Ey omide dele man kojaei

Ey gönlümün umudu nerdesin
Bahtım gibi yanıma gelmiyorsun
Aşinanı yakıyorsun ve çok geç tanıdıklık ediyorsun
Ya da mübtela gönüllerin belasısın
Vefasız, vefasız, vefasızsın…

Sen akıl ve hûş hırsızısın
Canımı neden azarlıyorsun
Ney gibi canımda bir coşku var

Ne istiyorsun canımdan başka ne istiyorsun
Senin aşkının günahından başka günahım yok…

Lütfen İzle :)

Standard

Küçük Deniz kızı Ponyo

Japon anemi ustası Miyazaki’den harika bi film. Öyle harika ki, kesin izlemelisin.
Farklı yaratılışta iki çocuk, -Öyle ki, biri denizden çıkıp geldi- Ve onların dostluğu.Bu yüzden dengelerin alt üst oluşu…Derken.. İşte böyle.

Bir de koşup sarılmaları vardı ikinci karşılaştıklarında.
Ağlayacaktım sevinçten : )

İt Gibi Murdar Rakîb…

Standard

Söz konusu rakip bu olsa gerek…

Acır isen gel Necati derdmende acı kim
Ne leb-i dilber nasib oldu ne helva-yı rakib
(Necâtî)

Yâr için ağyâr ile merdâne cenk etsem gerek 
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider
(Avnî)

Meydâne geldi na’ş-ı rakîb-i nemîme-sâz
Huzur-ı kalb ile kıldım ömrümde bir namaz
(Sâbit)

Şol rakîb ile beni meydâna çeksen dostum
Kulağınca eder idim ol itin her pâresin
(Necâtî) 

Kûyına varsa ‘acep mi dil-berün gehî rakîb
Cennet idi bir zaman iblîs-i mel’ûnun yiri
(Bâkî)

Bu şairlerin “şiddete meyyali vallahi aşktan” a dostlar 🙂