Monthly Archives: Mart 2012

Ya Evde Yoksan

Standard

Orhan Gencebay’ın Ya Evde Yoksan Şarkısının tamamını daha yeni dinledim, ve sözleri bana tek bir şey hatırlattı: “Yahya Kemal’in Celile hanıma olan aşkı, ve kıskançlığı.”

Celile Hanım, Enver Paşanın kızı, Hikmet Nazım Bey’in eşi ve Nazım Hikmet’in annesi idi. İlk gördüğü günden itibaren gizli bir aşkla Celile hanıma bağlıydı Yahya Kemal. Ancak Celile hanım evliydi, Yahya Kemal uzunca bir zaman aşkını içinde yaşadıysa da, bir gün sosyetenin önde gelen hanımlarından olan Celile ile Hikmet Nazım’ın arasının bozuk olduğu, boşanmanın eşiğinde oldukları dedikodusu yayıldı. Read the rest of this entry

Büyük Doğu

Standard

Star gazetesinin cumartesi günleri tıpkı basımıyla verdiği büyük Doğu Dergisinin bugün 2. sayısını aldım. Ne mes’udum Yarebbim! İlk sayısını çok çabuk tükendiği için alamamıştım. Bu mükemmel hizmetten ötürü Star’ı tebrik etmek gerek, Sezar’ın hakkı Sezar’a …
Bu fırsatı kaçrmayın derim, tıpkı basımıyla veriliyor neticede, ele geçmeyecek bir arşiv fırsatı. 

Ruh-ı Yâr

Standard

Ey bizim içtiğimiz şarabın lezzetinden habersiz olan gafil!
Bizim kadehte gördüğümüz, sevgilinin yanağının yansımasıdır…

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌ خبر ز لذت شرب مدام ما

Hâfız

Küfr-i Zülfün (Delkesh)

Standard

Alim Qasımov-Fuzûlî Gazel

Küfr-i zülfün salalı rahneler îmânımıza
Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânımıza

(Saçının kafirliği (ya: karalığı)  imanımızda gedikler açtığından beri, kafir bile bizim perişan halimize acır oldu.) 

Seni görmek müteazzir görünür böyle ki eşk
Sana baktıkça dolar dîde-i giryânımıza

(Seni görmek imkansız oldu, öyle ki, sana baktıkça ağlayan gözümüze kanlı yaşlar doluyor.) 

Cevri çok eyleme kim olmaya nâgeh tükene
Az edip cevr ü cefâlar kılasın cânımıza

(Eziyeti çok etme, Allah korusun ansızın bitiverir, Sen bizi
eziyeti az tutmak yoluyla cezalandır) 

Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp
Her gelen gamlı gider şâd gelip yanımıza

(Sürekli kederli bir haldeyiz, öyle ki yanımıza mutlu gelenler bile, bizim kederimizden etkilenip gamlı ayrılıyorlar yanımızdan)

Gam-ı eyyâm Fuzûlî bize bîdâd etti
Gelmişiz acz ile dâd etmeğe sultânımıza

 (Zamanın kederi bize adaletsizlik etti, acizliğimiz ile sultanımızdan imdat dilemeye geldik)

 

Fuzûlî