Category Archives: Cem Sultan

Bâd-ı Seher

Standard

Senin bûy-ı zülfünden almak için eser
Yüz sürer eşiğine bâd-ı seher

(Seher yeli, senin saçının kokusundan bir nebze
alabilmek için eşiğine yüz sürer ) 

Severem didiğüme hışm itme
Hiç olmaz çü bî-günah beşer

(Seni seviyorum deyişime  hışm etme,
zira beşer içinde günahsız kimse yoktur.)

Cem Sultan